Concerto Ryuichi Sakamoto e Jun Miyake

São Paulo – 7 de maio de 2017